Ameln-samling

 

Haakon Amelns Ibsensamling kom til Universitetsbiblioteket i 1959. Samlingen var en gave fra sønnen Theodor Ameln. Haakon Ameln ble født i Bergen i 1881 og døde her i 1949. Han var medlem av styrene for en rekke firma og kulturinstitusjoner, bl.a. Bergen Offentlige Bibliotek. Haakon Ameln var en aktiv boksamler og hadde i sin tid det største private biblioteket i Bergen. På 1930-tallet var hele samlingen på over 10 000 bind. Samlingen av Ibseniana teller 930 bøker, småtrykk, utklipp og særtrykk, deriblant en del sjeldenheter og titler som ikke finnes i biblioteket på annen måte.

Recent Submissions