Krigstrykk

 

Universitetsbibliotekets krigstrykksamling inneholder en rekke forskjellige typer trykk, utgitt i perioden 1940-45.

Herunder hører norske og danske illegale aviser, engelske og amerikanske flyveblader, opprop, løpesedler og forskjellige andre typer propaganda-materiale.

Sub-communities within this community

Recent Submissions