Digitalt - UiB

Recently added

Krigstrykk: Recent submissions

 • Alexandersen, Arne; Middethon, Aksel; Hoel, Sigurd; Waal, Nic; Hovdan, Alfhild; Qvist, Hans Christian (2012-12-18)
  Landsutgaven av den populære illegale avisen "Whispering times" utkom første gang i januar 1942. Opplaget varierte mellom 500 og 2000 eksemplarer. Medvirkende var bl.a, Arne Alexandersen og Aksel Middelthon. Leverandører ...
 • Vårt syn 
  Ukjent (2012-12-18)
  Ukjente utgivere- og sted.
 • Hagen, Arne Ingolf; Kristensen, Thomas; Wågbø, [?]; Krogen, [?]; Børnich, Alf (2012-12-18)
  "Vårt land" ble utgitt fra høsten 1943. Arne Ingolf Hagen fra Norsk bygningsarbeiderforbund og sporveiskonduktør Thomas Kristensen startet utgivelsen. Avisen hadde flere medarbeidere fra sporveismiljøet, bussjåførene Wågbø ...
 • Lindtvedt, Thorleif (2012-12-17)
  V-posten ble startet av Thorleif Lindtvedt , umiddelbart etter at radioapparatene vart beslaglagt. Nyhetene tok han inn på en batterimottaker som var stjålet på et tysk lager. Avisen ble spredt i Molde og Bolsøy, og utkom ...
 • V-posten 
  Krag, Hans; Klausen, Johan; Amundsen, Finn (Anonym, 2010)
 • VI H VII 
  Unknown author (2012-12-17)
  Ukjent
 • Unknown author (2012-12-17)
  Avisen var stensilert og innholdt radionytt og artikler.
 • Olsen, Kåre; Lie, Sverre; Medahl, Trygve; Bowitz-Johansen, Ingvald; Koppang, Ola; Johansen, Harald J.; Molvig, Finn; Tvedt, Birger (2012-12-17)
  Den illegale avisen "Steil og hel" ble startet opp da radioapparatene ble beslaglagt. Kåre Olsen Grinseng og hans kone startet arbeidet, siden kom Trygve Medahl og Sverre Lie med. Lie og Medahl gikk raskt over i annet ...
 • Unknown author (2012-12-17)
  "Tidens tanker" ble utgitt mellom februar og mai 1945. Avisen var 6-8 sider, og inneholdt artikkelstoff.
 • Unknown author (2012-12-17)
 • Luihn, Hans J.; Finne, Henrik; Hellesen, Thorleif; Borgen, Johan; Eker, Reidar; Lunde, Henrik; Rossen, Stein; Sjåstad, Gustav; Waal, Nic; Waal, Wessel (2012-12-17)
  Hans J. Luihn tok initiativ til "Svart på hvitt" etter at han hadde vært med i "Avantgarden". Trykkeriet ble innstallert i kjelleren på den forlatte franske ambassaden. Avisen hadde en rekke personer knyttet til redaksjonen: ...
 • Vardevakt 
  Unknown author (2012-12-17)
  Avisen kom ut en gang i måneden. Da radioapparatene vart inndradd, vart avisen innstilt.
 • Utposten 
  Unknown author (2012-12-17)
 • Tiller, Odd; Kokkin, Marianne (2012-12-17)
  Ukentlig avis. Redaktør var Odd Tiller og Marianne Kokkin var redaktør. Kjell Grude Kviberg var trykkerileder. I tillegg til Tiller og M. Kokkin dreiv også Sverre Kokkin, Ludvig Hansen og Rasmus Ringdal med distribusjon. ...
 • Underveis 
  Unknown author (2012-12-17)
  Ukjent utgivelsessted- og personer
 • Ukjent (2012-12-14)
  Første nummer av den illegale avisen "Student-nytt" ble utgitt i februar 1942. Avisen drev sin virksomhet frem til mai 1942. Man kjenner ikke navn på utgiverne.
 • Svarstad, Johan; Birketvedt, Erling (2012-12-14)
  "Statstjenestemannen" ble startet etter et initiativ fra Koordinasjonskomiteen (KK) og utgitt av et illegalt Statstjenestemanns-utvalg. og ble utgitt i fra jani 1944. Totalt ble det utgitt 23 nummer 1944 og 1945. Avisens ...
 • Moen, Petter (2012-12-14)
  "SS-opposisjonen" var en illegal avis som utga seg for å være utgitt av en motstandsgruppe innen SS. Organisator bak dette prosjektet var sannsynligvis Petter Moen og gruppen bak "London-nytt".
 • Unknown author (2012-12-14)
  Avisen var stensilert. Det heter innledningsvis at avisen er et organ for det kjempende unge Norge. Den inneholder omtale fra de norske militære styrker i utlandet.
 • Spion 
  Unknown author (2012-12-14)
  KRigstrykksamlingen har en utgave fra desember 1940. Det er tvilsomt om dette er en ekte illegal avis, da nazistene på dette tidspunkt allerede hadde begynt å utgi falske illegale aviser.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account