Digitalt

Universitetsbiblioteket i Bergen

01. Norske illegale aviser

Digitalt

01. Norske illegale aviser

 

Om de illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Denne presentasjonen av illegale aviser er et samarbeidsprosjekt på bakgrunn av et initiativ fra krigskildeportalen NORDIKI. Foruten UB Bergens aviser, presenteres materiale fra Hjemmefrontmuseet, Ålesund museum og Rønnebergs samlinger. Prosjektet står i stor gjeld til Hans J. Luihn og hans store bibliografi "Den frie hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen 1940-45", både når det gjelder avis- og personopplysninger.

De illegale avisene ble produsert under enkle forhold. Her ble brukt både gjennomslagspapir, stensilering og trykking. Trykkvalitet og papir bærer preg av dette. I tillegg bærer avisene preg av å ha vært lest av mange. De er tynnslitte, gjerne brettet, og har mange trekk ved seg som tyder på at de må ha gått gjennom mange hender. Dette er med på å sette sitt preg på hvordan avisene fremstår i digital form. Her er avkuttede sider, dårlig leselig trykk og noe av materialet er kun delvis bevart.

På tross av at noe av materialet kan virke noe "medtatt", er det allikevel et viktig supplement til vår kunnskap om den 2. verdenskrig og hvordan mange nordmenn så på, og forholdt seg til, den tyske okkupasjonen av Norge. For flere opplysninger se også prosjektsiden: De illegale avisene.

Collections in this community

Recent Submissions