Digitalt - UiB

01. Norske illegale aviser

01. Norske illegale aviser

 

Om de illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Denne presentasjonen av illegale aviser er et samarbeidsprosjekt på bakgrunn av et initiativ fra krigskildeportalen NORDIKI. Foruten UB Bergens aviser, presenteres materiale fra Hjemmefrontmuseet, Ålesund museum og Rønnebergs samlinger. Prosjektet står i stor gjeld til Hans J. Luihn og hans store bibliografi "Den frie hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen 1940-45", både når det gjelder avis- og personopplysninger.

De illegale avisene ble produsert under enkle forhold. Her ble brukt både gjennomslagspapir, stensilering og trykking. Trykkvalitet og papir bærer preg av dette. I tillegg bærer avisene preg av å ha vært lest av mange. De er tynnslitte, gjerne brettet, og har mange trekk ved seg som tyder på at de må ha gått gjennom mange hender. Dette er med på å sette sitt preg på hvordan avisene fremstår i digital form. Her er avkuttede sider, dårlig leselig trykk og noe av materialet er kun delvis bevart.

På tross av at noe av materialet kan virke noe "medtatt", er det allikevel et viktig supplement til vår kunnskap om den 2. verdenskrig og hvordan mange nordmenn så på, og forholdt seg til, den tyske okkupasjonen av Norge. For flere opplysninger se også prosjektsiden: De illegale avisene.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Wichstrøm, Adolf (1941)
  Adolf Wichstrøm var student, men hadde tatt arbeid som lærer på Jevnaker da krigen brøt ut. Her ga han tidleg ut, muligens allerede i slutten av 1940, avisen "Det frie ord". Våren 1941 reiste han tilbake til Oslo. Da pakket ...
 • anonym (2012-12-21)
  Ukjent.
 • Fridom 
  Arntzen, Sverre; Nystrøm, Simon; Berg, Tollef; Waage, Per; Gilhus, Kaare; Kullberg, Øyvind (Anonym, 1941)
  Første nummer av "Fridom" kom ut ved årsskiftet 1940/41. Avisen fortsatte å utkomme under skiftende navn gjennom hele krigen. Initiativtakere var Sverre Arntzen og Simon Nystrøm. Avisen ble trykket i sistnevntes forretning. ...
 • Fremtiden 
  Jensen, Brynjulf; Falk, Bergljot; Ottesen, Kjell (Anonym, 1944)
  "Fremtiden" ble utgitt 1943-44. Navnet på en rekke personer knyttet til avisen er kjent. Avisen ble sannsynligvis stiftet av Kjell Ottesen, han var redaktør til han flyktet til Sverige. Brynjulf Jensen overtok da det ...
 • Ruud, Bjørn; Valen-Senstad, Fartein (Anonym, 2010)
  "Fram" [Oslo.] ble startet av Bjørn Ruud høsten 1941. Avisen utkom en gang i uken. Den ble innstilt da utgiver måtte rømme til Sverige våren 1942.
 • Nøstdal, Viktor; Helle, Egil; Garbo, Gunnar; Michelsen, August D.; Johansen, Johan; Wilhelmsen, Leif (2012-12-21)
  ”Fram” ble utgitt i Bergen 1944-45. Avisen var en fortsettelse av ”Ukenytt”, ”Norges demring”, navnløs avis og ”Mot seir”. Da de fleste av medarbeiderne knyttet til de første avisene måtte rømme landet eller ble arrestert, ...
 • Ukjent (2012-12-19)
  Samling av diverse aviser.
 • Jørstad, Erling; Rathke, August; Valentinsen, Willy (2012-12-19)
  "Fortroppen" ble utgitt av NKPs ledelse i Bergen i 1944-45. Bakgrunnen var at NKP ville gjøre ungdommen oppmerksom på arbeidstjenesten og faren for å kunne bli tvangsutskrevet til militærtjeneste. Erling Jørstad fikk ...
 • Weber, Henrik; Hebern, Sigurd (2012-12-19)
  "For konge og fedreland" ble startet i begynnelsen av 1941. Henrik Weber var initiativtaker til avisen. Fra Weber begynte å samarbeide med Sigurd Hebern ble avisen trykket hos sistnevntes sommersted på øya Killingen i ...
 • Nilsen, Rudolf (2012-12-19)
  "Det frie Norge" startet på høsten 1940. Avisen hadde sannsynligvis tilknytning til fagbevegelsen. Avisen utkom med fem nummer 1940 - 1941.
 • Ukjent (2012-12-19)
  Boksamling fra 1942-1945
 • Unknown author (2012-12-19)
 • Molve, Christian Fredrik; Bakke, Arnulf; Soltvedt, Olav (2012-12-19)
  Journalist Christian Fredrik Molve var redaktør og sekretær ved Porsgrunn folkeskole, Eli Olsen trykte avisen. Lærer Olav Soltvedt og driftsassisten Arnulf Bakke var med på avisarbeidet og distribusjon. Avisen kom først ...
 • Taraldsen, Arne (2012-12-19)
  "Sabotøren" var en illegal avis som utkom med fire nummer fra januar 1945. Avisen inneholdt b.la. oppfordringer til sivil ulydighet og sabotasje. Heftene er rikt illustrert med både fotografier, samt humoristiske tegninger. ...
 • Schultz-Haudt, Per (2012-12-19)
  Det var distriktslege Rolf Schultz-Haudt som kom med ideen om å lage en illegal avis. Det første nummeret utkom senhøsten/våren 1941. Avisen utkom et par ganger i måneden. Avisen stoppet mest sannsynlig opp da Rolf sine ...
 • Ukjente (2012-12-19)
  En innholdsrik nyhetsavis som utkom i 1943.
 • Molaug, Svein; Revold, Reidar; Sveum, Arvid; Stang, Nic (2012-12-18)
  Den illegale avisen "Ånd og handling" ble utgitt i Oslo i 1944. Avisen ble drevet av Svein Molaug, Reidar Svevold og Arvid Sveum. Trykkerivirksomheten ble formidlet av Oddvar Aagesen. Avisen hadde gjentatte problemer med ...
 • X - Y - Z 
  Schage, Richard; Mürer, Thomas Chr.; Gjestland, Eva; Bergh, Eva Gjestland Faye; Tenvig, Wenche; Elligers, Carl-Sigurd; Elligers, Ottomar (2012-12-18)
  "XYZ" ble startet for å erstatte "Whispering times" i september 1942. Richard Schage og Thomas Chr. Mürer var redaktører. Trykkeriet var ledet av Rasmus Schnitler og Jan Tenvig. Hoveddistributør var Jørgen Utheim. I ...
 • Martol, Christian; Gravdahl, Erik; Alexandersen, Arne; Martol, Sidsel; Haabeth, Ingeborg; Gulbrandsen, Erling; Halvorsen, Asbjørn (2012-12-18)
  Den illegale avisen "Whispering times" startet opp etter at radioene ble inndratt i september 1941. Initiativtagere var Christian Martol og Erik Gravdahl. Etter kort tid ble Arne Alexandersen med i arbeidet. Andre medarbeidere ...
 • Alexandersen, Arne; Middethon, Aksel; Hoel, Sigurd; Waal, Nic; Hovdan, Alfhild; Qvist, Hans Christian (2012-12-18)
  Landsutgaven av den populære illegale avisen "Whispering times" utkom første gang i januar 1942. Opplaget varierte mellom 500 og 2000 eksemplarer. Medvirkende var bl.a, Arne Alexandersen og Aksel Middelthon. Leverandører ...

View more