Digitalt

Universitetsbiblioteket i Bergen

UB Bergen - Spesialsamlingene

Digitalt

UB Bergen - Spesialsamlingene

 

<br> <strong>De illegale avisene fra UB Bergen</strong><br> De illegale avisene som presenteres i denne samlingen finnes ved UB Bergen. De fleste av disse kom inn som gaver i de første tiår etter den 2. verdenskrig, mens deler av materialet er deponert fra Bergen byarkiv. Arbeidet med å skanne og tilrettelegge materialet er utført på Spesialsamlingene ved UB Bergen. For flere opplysninger se også prosjektsiden: <a rel="external" href="http://www.ub.uib.no/avdeling/spes/illegaleaviser/" title="Illegale aviser">De illegale avisene.</a>

Recent Submissions