Digitalt - UiB

Browsing UB Bergen - Spesialsamlingene by Title

Browsing UB Bergen - Spesialsamlingene by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ukjent (Anonym, 1944)
  "Industrinytt" utkom med noen få nummer i 1944 og 1945. Avisen ble laget på oppfordring av "Presseledelsen". Avisens kjerneområde var Oslo.
 • Ukjent (Anonym, 1944)
  Illegal avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen ble produsert på oppfordring av Presseledelsen". Avisen kom kun i noen få nummer.
 • Hagen, Ingeborg Refling; Krogvig, Poppi; Reppen, Frithjof; Olsen, Rolf Thallaug; Coucheron, Sonja; Nielsen, Jacob Schive; Østby, Anna; Stampe, Hans; Holtermann, Ellen (1941)
  I juni 1941 startet forfatterinnen Ingeborg Refling Hagen avisen, "Send videre", senere på sommeren 1941 skiftet den navn til "Jøssingposten". Avisen inneholdt først og fremst holdningsskapende materiale. Trykkingen foregikk ...
 • Ukjent (1944)
  Illegal avis
 • Ukjent (Ukjent, 1943)
  ”Krigens gang” ble utgitt første gang 5. mars 1943 og drev sin virksomhet fram til fredsdagene 1945. Avisproduksjonen startet med en liten hjemmelaget duplikator, med et opplag på ca. 40, men den skulle snart bli en av de ...
 • Ukjent (Anonym, 1942)
  En lengre serie med illegale trykksaker. Ser ut til å eksistere mellom 1940-1945. Luhn forbinder denne publikasjonen med avisen "Bulletinen" (se der). Inneholder i tillegg til materiale om krigen ute, også store og små ...
 • Kronikken 
  Ukjent (1944)
  "Kronikken" ble utgitt i Oslo 1944-45. Denne illegale avisen ble først utgitt under tittelen "Utenrikskronikken", men endret navn til "Kronikken" fra nr. 5 1944. Avisen var stensilert og ble trykket en gang i uken som en ...
 • Marstrander, Kai; Johansen, Willy; Bonnevie, Ola; Fearnley, Arild (Hjemmefrontens kommunegruppe, 1942)
  ”Liberty bell” ble utgitt av samme gruppe som utga "Halv åtte". Avisen kom med 10 nummer fra april til juli 1942. Redaktør var Kai Marstrander. Avisen inneholdt radionyheter og lokalt motstandsstoff. De tre hovedaktørene ...
 • Weiby, Helge; Riisa, Sigurd; Riisa, Bjarne; Jacobsen, Ellen (Anonym, 1941)
  "London-nytt" [I] (1941-42) ble startet opp etter at nazistene inndro radio-apparatene høsten 1941. Initiativtakere var Helge Weiby og brødrene Sigurd og Bjarne Riisa. Første nummer utkom i et par hundrede eksemplarer 15. ...
 • Jacobsen, Ellen; Alveberg, Per; Rygh, Herlov; Lund, Fritz; Moen, Petter; Riis, Andreas; Salvesen, Kåre; Strøm, Boye (Anonym, 1942)
  Etter arrestasjonene vinteren 1942 var bare Ellen Jacobsen tilbake av den opprinnelige avisgruppen rundt ”London-nytt”. Avisen innredet nå først et trykkeri i kjelleren i en villa på Snarøya. Fra Snarøya ble avisproduksjonen ...
 • Vogt, Johan; Hauge, Yngvar; Hauge, Lolla; Oppedal, Siri Five (Anonym, 1941)
 • Bie, Bjørn; Bonnevie, Ola; Marstrander, Kai; Johansen, Willy; Hinsch., Johan H. (Anonym, 1941)
  "Mens vi venter" ble utgitt av samme gruppe som også utga "Halv åtte", "Liberty bell" og Hugin-Munin" I motsetning til "Halv åtte" inneholdt "Mens vi venter" også artikler og propagandastoff. Med i denne gruppen var Bjørn ...
 • Kvamme, Paal (Anonym, 1941)
  "Morgenbladet" ble utgitt av samme gruppen som sto bak bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Gruppemedlemmene var først med å utgi Radioavisen, da denne gikk inn pga arrestasjoner utga man flere nummer av ”Ulrikken” og V. ...
 • Mot Seir 
  Nøstdal, Viktor; Helle, Egil; Garbo, Gunnar (Ukjent, 1943)
  Den illegale bergensavisen "Mot Seir" var en fortsettelse av: "Ukenytt", ”Norges demring” og "Navnløs avis. Bergen" Avisen ble utgitt av Egil Helle og Viktor Nøstdal i fra august 1943 til 21 februar 1944. Våren 1943 kom ...
 • Nøstdal, Viktor; Helle, Egil (Ukjent, 1942)
  Det som her kalles "Navnløs avis. Bergen" er en fortsettelse av de illegale avisene "Ukenytt” og ”Norges demring”. Da forordningen om dødsstraff for illegal avisproduksjon kom høsten 1942 besluttet produsentene av disse, ...
 • Aarø, Egil (Anonym, 1940)
  Våren 1940 ble det opprettet en større motstandsgruppe med forgreininger til bystyret i Bergen. Et av bystyremedlemmene Melankton Rasmussen reiste til London, fikk kontakt med regjeringen, og kapital med seg tilbake til ...
 • Norge 
  Ukjent (Anonym, 1941)
  "Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom mellom august/september 1941 siste kjente nummer kom 5. januar 1942. Avisen inneholdt avisstoff, paroler. Ugivere er ukjent.
 • Ukjent (Anonym, 1941)
 • Walder, Arild; Berg, Claes; Grüner-Hegge, Jens; Stockinger, Ulf; Grüner-Hegge, Rolf; Trondsen, Fritz (Anonym, 1941)
 • Nøstdal, Viktor; Helle, Egil (Ukjent, 1942)
  "Norges Demring" var en illegal avis utgitt i Bergen 1944. Avisen er en fortsettelse av: Ukenytt”. Fortsetter som "Navnløs avis", ”Mot seir” og Fram.

Search DSpace


Browse

My Account