Digitalt - UiB

Hjemmefrontmuseet

Hjemmefrontmuseet

 

<strong>De illegale avisene ved Hjemmefrontmuseet</strong><br> De illegale avisene som presenteres i denne samlingen er aviser som tilhører Hjemmefrontmuseet. Arbeidet med å digitalisere dette materialet er utført ved Hjemmefrontmuseet. For flere opplysninger se også prosjektsiden: <a rel="external" href="http://www.ub.uib.no/avdeling/spes/illegaleaviser/" title="Illegale aviser">De illegale avisene.</a>

Recent Submissions

 • Eker, Reidar; Torgersen, Olav; Øksnes, Kalmar; Martinsen, Johan; Sjaastad, Gustav (Anonym, 1942)
 • Karlsson, Lasse (Anonym, 1945)
 • Noreg 
  Ukjent (Anonym, 1941)
 • Vogt, Johan; Hauge, Yngvar; Hauge, Lolla; Oppedal, Siri Five (Anonym, 1941)
 • Molaug, Svein; Revold, Reidar; Sveum, Arvid; Stang, Nic (Anonym, 1944)
 • XYZ 
  Schage, Richard; Mürer, Thomas Chr.; Gjestland, Eva; Bergh, Eva Gjestland Faye; Tenvig, Wenche; Elligers, Carl-Sigurd; Elligers, Ottomar (Anonym, 1942)
 • Martol, Christian; Gravdahl, Erik; Alexandersen, Arne; Martol, Sidsel; Haabeth, Ingeborg; Gulbrandsen, Erling; Halvorsen, Asbjørn (Anonym, 1941)
 • Alexandersen, Arne; Middethon, Aksel; Hoel, Sigurd; Waal, Nic; Hovdan, Alfhild; Qvist, Hans Christian (Anonym, 1942)
 • Hagen, Arne Ingolf; Kristensen, Thomas; Wågbø, [?]; Krogen, [?]; Børnich, Alf; Ousland, Gunnar (Anonym, 1943)
 • V-posten 
  Krag, Hans; Klausen, Johan; Amundsen, Finn (Anonym, 1941)
 • Finne, Stein; Hovind, Svein; Klem, Arne; Kongsgaard, Finn (Anonym, 1943)
 • Hilton, Olav; Holst, Arne; Lund, Bergljot; Huitfeldt, Aud; Breder, Anna; Nordvold, Reidar; Kjelldahl, Levi; Hansen, Sverre; Holm-Olsen, Johan; Olufsen, Anne Marie (Anonym, 1942)
 • Slaatto, Nils; Brunvoll, Jonas; Slaatto, Marie (Anonym, 1940)
 • Gjærevoll, Olav; Houlder, William; Houlder, Johnny; Solberg, Erling; Solberg, Karl; Hansen, Henry; Hansen, Arvid; Lorange, Olai; Christensen, Peter; Middelthon, Carsten; Berg-Jacobsen, Stein; Berrefjord, Oddvar; Brandstorp, Ola (Anonym, 1940)
 • Ukjent (Anonym, 1943)
 • Ramm, Fredrik; Holm, Konrad Magnus; Holm, Inger (Anonym, 1941)
 • Ukjent (Anonym, 1945)
 • Luihn, Hans J.; Finne, Henrik; Hellesen, Thorleif; Borgen, Johan; Eker, Reidar; Lunde, Henrik; Rossen, Stein; Sjåstad, Gustav; Waal, Nic; Waal, Wessel (Anonym, 1943)
 • Ukjent (Anonym, 1942)
 • Grinseng, Kåre (Olsen); Olsen, Kåre; Lie, Sverre; Medahl, Trygve; Bowitz-Johansen, Ingvald; Koppang, Ola; Johansen, Harald J.; Molvig, Finn; Tvedt, Birger (Anonym, 1941)

View more