Digitalt - UiB

London-nytt II (Oslo 1942-44)

Show simple item record

dc.contributor Østlid, Reidar
dc.contributor Lund, Fritz
dc.contributor Lie, Sverre
dc.contributor Heimbech
dc.contributor.author Jacobsen, Ellen
dc.contributor.author Alveberg, Per
dc.contributor.author Rygh, Herlov
dc.contributor.author Lund, Fritz
dc.contributor.author Moen, Petter
dc.contributor.author Riis, Andreas
dc.contributor.author Salvesen, Kåre
dc.contributor.author Strøm, Boye
dc.date.accessioned 2009-11-09T10:33:28Z
dc.date.available 2009-11-09T10:33:28Z
dc.date.issued 1942
dc.identifier.uri http://digital-ub.uib.no/1956.2/2568
dc.identifier.uri https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/2568
dc.description Illegal avis utgitt i Oslo 1942-44. Fortsettelse av London-nytt I (1941-42). en_US
dc.description.abstract Etter arrestasjonene vinteren 1942 var bare Ellen Jacobsen tilbake av den opprinnelige avisgruppen rundt ”London-nytt”. Avisen innredet nå først et trykkeri i kjelleren i en villa på Snarøya. Fra Snarøya ble avisproduksjonen overført til Herlov Ryghs villa i Holmenkollen. Ryghs inntreden i ”avisbransjen” var mer eller mindre frivillig, da han kom hjem fra reise og fant sin villa tatt i bruk som avisredaksjon og -trykkeri. Tross dette ble han snart, sammen med sin nære medarbeider Per Alveberg, en sentral person innen den illegale presse. Avistrykkingen ble nå flyttet til en hytte utleid av overlege Heimbech hos Røde Kors. I denne perioden økte opplaget til over 4000 eksemplarer. Sommeren 1942 ble avisen rammet av en ny arrestasjonsbølge og over 40 av dens medarbeidere og distributører arrestert. Utstyret var allikevel intakt og avisen ble nå en kort periode drevet videre av Kåre Salvesen og Boye Strøm. En måneds tid senere overtok igjen Rygh og Jacobsen ledelsen av avisen. Fritz Lund og hans sønner sto for trykkingen og distribusjonen fra tårnet på Riis kirke. Etter forordningen om dødsstraff for illegal avisvirksomhet høsten 1942, ble opplaget redusert og avisen utgitt uten navn. Noen måneder senere tok redaksjonen igjen tilbake det gamle navnet, og avisen utkom nå 2-3 ganger i uken. På denne tiden ble Rygh utnevnt til ”pressesjef” av Hjemmefrontens ledelse. Hans oppgave var å formidle økonomisk støtte til illegale aviser. Med seg i dette arbeidet hadde han de gamle medarbeiderne Jacobsen, Alveberg og Fritz Lund. Tross dette var de gamle medlemmene i gruppen med å utgi en landsutgave av avisen, som utkom i meget store opplag et par ganger i måneden. Petter Moen og senere Andreas Riis var hovedredaktør for ”London-nytt” frem til det store ”Pressekrakket” og arrestasjonsbølgen i februar 1944. Avisgruppen hadde i tillegg til å utgi ”London-nytt”, utgitt et nummer av ”Fri presse”, og flere av ”Rex rotary” i store opplag. Disse avisene inneholdt, som ”London-nytt”, mye stoff utover de rene nyheter. Etter den siste arrestasjonsbølgen stoppet avisproduksjonen opp. I løpet av den tiden ”London-nytt” ble produsert utkom den i totalt 540 ordinære nummer, i tillegg kom landsutgaver og andre utgaver. Opplaget varierte mellom 1000 og 4000 eksemplarer. Luihn regner med at det utkom ca. 1,5 mill. enkelteksemplarer av avisen. Utgivelsen var ikke uten ofre. Allerede før nyttår 1944 ble Rygh, Alveberg, Jacobsen og Lund arrestert. Mellom 50 og 60 personer, spesielt knyttet til distribusjonen, ble arrestert. Petter Moen, Reidar Østlid og Sverre Lie var blant dem som omkom under Westphalen-forliset i september 1944. en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher Anonym en_US
dc.subject.other Norge en_US
dc.subject.other 2. Verdenskrig en_US
dc.subject.other Illegalt arbeid en_US
dc.subject.other Illegal presse en_US
dc.subject.other Illegal virksomhet en_US
dc.subject.other Illegale aviser en_US
dc.subject.other Motstand en_US
dc.subject.other Oslo en_US
dc.title London-nytt II (Oslo 1942-44) en_US
dc.type Avis en_US
dc.subject.keyword Snarøya
dc.subject.keyword Holmenkollen
dc.subject.keyword Riis kirke


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account