Show simple item record

dc.contributor.author Hagen, Ingeborg Refling
dc.contributor.author Krogvig, Poppi
dc.contributor.author Reppen, Frithjof
dc.contributor.author Olsen, Rolf Thallaug
dc.contributor.author Coucheron, Sonja
dc.contributor.author Nielsen, Jacob Schive
dc.contributor.author Østby, Anna
dc.contributor.author Stampe, Hans
dc.contributor.author Holtermann, Ellen
dc.date.accessioned 2010-03-10T10:14:48Z
dc.date.available 2010-03-10T10:14:48Z
dc.date.issued 1941
dc.identifier.uri http://digital-ub.uib.no/1956.2/2726
dc.description I juni 1941 startet forfatterinnen Ingeborg Refling Hagen avisen, "Send videre", senere på sommeren 1941 skiftet den navn til "Jøssingposten". Avisen inneholdt først og fremst holdningsskapende materiale. Trykkingen foregikk i Hagens hjem på Ekeberg. Hagen skrev selv ingenting i avisen, i frykt for å bli gjenkjent på stilen. Tross dette ble Hagen arrestert sammen med en rekke medarbeidere i desember 1941. Avisen ble da holdt i gang av medarbeidere som ikke var arrestert. Under den første arrestasjonsbølgen mot avisen ble flere av dens medarbeidere mishandlet av nazistene, i et forsøk på å skaffe opplysninger om avisens aktører. Hagen selv ble sterkt mishandlet, men overlevde ved å påføre seg sykdommer, og ved å spille gal. I 1944 ble hun løslatt. De nye utgiverne Jakob Schive Nielsen, Anna Østby og Hans Stampe kom med første nummer av avisen i januar 1942. I tillegg til økonomisk støtte fra sine distributører, fikk avisen også penger direkte fra regjeringen i London. Etter forordningen om dødsstraff for produksjon av illegale aviser skiftet "Jøssingposten" navn en rekke ganger, og ble utgitt under navn som: "Vi vil vinne", "Nei-Nei-Nei", "Raids", mfl. I juni 1943 raidet nazistene avisen på nytt, 16 medarbeidere ble arrestert mens fire klarte å flykte til Sverige. Flere av avisens medarbeidere, deriblant Reppen, og Østby døde etter behandlingen de fikk i tyske konsentrasjonsleire. Avisen var normalt ca. 4 sider, men kunne ha opp til 8 hvis det var viktige ting som skulle dekkes. Avisens opplag varierte fra 500, og helt opp til 2500 eksemplarer. Avisen utkom 2-3 ganger i uken, og hadde mange distribusjonssentraler. I tillegg til å produsere aviser laget denne motstandsgruppen illegale radioer, og drev en rekke andre aktiviteter. Avisen ble hele tiden produsert i Oslo, men hadde også en stor leserkrets utover hovedstaden. en_US
dc.description.uri http://www.nb.no/utlevering/nb/bfdbd17577c679a9bfdd57c2ba75e769#&struct=DIV78
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher Anonym en_US
dc.subject.other 2. Verdenskrig en_US
dc.subject.other Norge en_US
dc.subject.other Illegalt arbeid en_US
dc.subject.other Illegal presse en_US
dc.subject.other Illegale aviser en_US
dc.subject.other Motstand en_US
dc.subject.other Illegal virksomhet en_US
dc.subject.other Oslo en_US
dc.subject.other Ekeberg en_US
dc.subject.other Nordjordet en_US
dc.subject.other Ekebergkolonien en_US
dc.subject.other Vi vil vinne en_US
dc.subject.other Nei-Nei-Nei en_US
dc.subject.other Raids en_US
dc.subject.other V - V- V en_US
dc.subject.other Se vi vil vinne en_US
dc.title Jøssingposten en_US
dc.title.alternative Jøssing-posten en_US
dc.title.alternative Send videre en_US
dc.type Avis en_US


Files in this item

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Language

Search Digitalt


Browse

My Account