Digitalt - UiB

Romertallssamlingene

Romertallssamlingene

 

Romertallssamlingene er navnet på de samlingene i UB Bergen som sto oppstilt i Bergens museum, og var systematisert etter et gammelt klassifikasjonssystem basert på romertall. Disse samlingene inneholder litteratur innen alle fagmråder utenom jus, og er de eldste ordinære boksamlingene ved UB Bergen. Samlingene har ikke hatt tilvekst etter at UB Bergen ble opprettet 1947/48.

Recent Submissions