Digitalt

Universitetsbiblioteket i Bergen

Bergen offentlige bibliotek

Digitalt

Bergen offentlige bibliotek

 

De illegale avisene ved Bergen offentlige bibliotek De illegale avisene som presenteres i denne samlingen er aviser som tilhører Bergen offentlige bibliotek. Arbeidet med å digitalisere dette materialet er utført ved Bergen offentlige bibliotek. For flere opplysninger se også prosjektsiden: De illegale avisene.

Recent Submissions