Show simple item record

dc.contributor Møller, Kai
dc.contributor Pettersen, Rolf
dc.contributor Korsmo, Oskar
dc.contributor Sørensen, Jens
dc.contributor.author Hofmo, Ola
dc.contributor.author Hilt, Christian
dc.contributor.author Heiestad, Erling
dc.contributor.author Norbø, Lars
dc.contributor.author Haugen, Adalstein
dc.contributor.author Gustavsen, Arne
dc.contributor.author Pettersen, Finn
dc.contributor.author Møller, Kai
dc.contributor.author Bakke, Thorstein
dc.contributor.author Selnes, Kåre
dc.contributor.author Kvale, Jul
dc.contributor.author Sommerstad, Otto
dc.date.accessioned 2010-04-08T07:42:58Z
dc.date.available 2010-04-08T07:42:58Z
dc.date.issued 1941
dc.identifier.uri http://digital-ub.uib.no/1956.2/2837
dc.identifier.uri https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/2837
dc.description Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ble først stensilert i Oslo, siden, mellom juli 1942 og desember 1944, ble den trykket i Kai Møllers trykkeri i Drammen. Arne Gustavsen og Finn Petersen tok initiativ til å få trykket avisen i Drammen sammen med Kai Møller og Thorstein Bakke. Pettersen gikk snart i dekning og ledet arbeidet med avisen hele krigen igjennom. To mann, Arne Gustavsen og Rolf Pettersen, som arbeidet med trykkingen i Drammen, ble arrestert av tyskerne og skutt i 1944. I desember 1944 ble trykkingen av sikkerhetshensyn flyttet tilbake til Oslo. Totalt ble det trykt 1,5 millioner eksemplarer av avisen hos Møller. Tilbake i Oslo ble organiseringen av trykkingen organisert av August Ellinger i Wahlins boktrykkeri. Det meste av det redaksjonelle arbeidet ble utført i Oslo. En rekke personer var inne som redaktører. Christian Hilt (1941-42), Olaf Hofmo (1942), Kåre Selnes (1942-43), Jul Kvale (1943-44), Adelstein Hauge og Otto Sommerstad (1944-45). Vanlig opplag var ca. 18000. en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher Norges kommunistiske parti en_US
dc.subject.other 2. Verdenskrig en_US
dc.subject.other NKP en_US
dc.subject.other Illegalt arbeid en_US
dc.subject.other Norge en_US
dc.subject.other Illegale aviser en_US
dc.subject.other Illegal presse en_US
dc.subject.other Oslo en_US
dc.subject.other Drammen en_US
dc.subject.other Wahlins trykkeri en_US
dc.subject.other Norges kommunistisk parti en_US
dc.subject.other Kai Møllers trykkeri en_US
dc.title Friheten en_US
dc.title.alternative Folkets røst
dc.type Avis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account