Digitalt - UiB

Almindelig Kirke-Historie: Fra Christendommens første Begyndelse Til Lutheri Reformation : Med nogle Anmærkninger Over de udi Historien omtalte Cyclis og Aars-Beregninger.

Show simple item record

dc.contributor.author Holberg, Ludvig
dc.date.accessioned 2010-04-15T08:00:54Z
dc.date.available 2010-04-15T08:00:54Z
dc.date.issued 1738
dc.identifier.uri http://digital-ub.uib.no/1956.2/2866
dc.identifier.uri https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/2866
dc.description Ludvig Holbergs ”Almindelig kirkehistorie” Etter at Holberg var ferdig med sin ”poetiske raptus” skrev han i 1720- og 30-årene en rekke historiske verker. Ett av disse var to-bindsverket ”Almindelig kirkehistorie”, som ble utgitt første gang fra Johann Georg Høpffners trykkeri i København i 1738. Verket skulle senere komme i en rekke opplag og utgaver. ”Almindelig kirkehistorie” kan sies å høre til Holbergs senere historiske verker, og Holbergs forfatterskap preges på denne tiden av en moralfilosofisk vinkling på historien: man skal på godt og vondt lære noe av historiske personer og begivenheter. I tillegg til å ”moralisere” prøver han også å skrive for et bredere publikum, han forteller selv i dette verket at han ikke kun skriver for de lærde, men for den dannede allmennhet: ”Thi jeg har beflittet mig paa at skrive en sammenhængende Historie, saaledes, at endog Læge Folk kand finde Smag i dens Læsning; lærde Folk kand ogsaa derudi finde Smag i dens Lesning [...]”. Til tross for at Holberg forteller at boka er skrevet med en romersk-katolsk bok på den ene siden av sitt skrivebord og en protestantisk på den andre har han ingen tro på seg selv som en upartisk skribent, men som han selv skriver, han hadde i alle fall forsøkt å balansere sin fremstilling. Boka er altså skrevet ut fra et protestantisk grunnsynspunkt, men allikevel utmerker boka seg ved en gjennomført religiøs toleranse, sett i forhold til sin samtid. Kilder: Holberg, Ludvig: Almindelig Kirkehistorie. København 1738. Ehrencron-Müller, H.: Forfatter-Lexicon, 10:2 Holberg. Kbh. 1933. Ludvig Holberg i Arkiv for dansk litteratur: http://www.adl.dk/adl_pub/fportraet/cv/ShowFpItem.xsql?nnoc=adl_pub&ff_id=5&p_fpkat_id=fskab#a3.1 (Dokumentasjon: Bjørn-Arvid Bagge) en_US
dc.language.iso dan en_US
dc.publisher Kiøbenhavn : Trykt udi Hans Kongel. Majestæts og Universitets Bogtrykkerie, af Johann Georg Høpffner. en_US
dc.subject.other Litteraturhistorie en_US
dc.subject.other Historie en_US
dc.subject.other 18,. århundrede en_US
dc.subject.other Danmark-Norge en_US
dc.subject.other Holberg, Ludvig en_US
dc.subject.other Kirkehistorie en_US
dc.title Almindelig Kirke-Historie: Fra Christendommens første Begyndelse Til Lutheri Reformation : Med nogle Anmærkninger Over de udi Historien omtalte Cyclis og Aars-Beregninger. en_US
dc.type Bok en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account