Digitalt - UiB

Gustav Brosings samlinger

Gustav Brosings samlinger

 

Gustav Brosing var en ekte bergenser, hvis hele liv, gjerning og virksomhet var viet hjembyen. Brosings avisartikler var kjær og populær lesning i vide kretser. Brosing nedla også et verdifullt kulturhistorisk arbeide med innsamling og utgivelse av av gamle fotografier fra Bergen. Brosings boksamlinger ble overdratt Universitetsbiblioteket 1. september 1967 Gustav Brosings samling omfatter ca. 1500 bind bøker og periodica, i tillegg var her opprinnelig en samling med manuskripter, kart og bilder som ble tatt opp i bibliotekets særsamlinger.

Recent Submissions