Digitalt - UiB

Kort medicinisk Underviisning [...].

Show simple item record

dc.contributor.author Erichsen, Johann Gottfried
dc.date.accessioned 2011-01-26T11:39:02Z
dc.date.available 2011-01-26T11:39:02Z
dc.date.issued 1749
dc.identifier.uri http://digital-ub.uib.no/1956.2/2901
dc.identifier.uri https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/2901
dc.description Spesialsamlingene. UB Bergen. Digitalisering ved Bjørn Abusdal, 26.01.2011. en_US
dc.description.abstract "Kort medicinisk Underviisning, hvorledes De, som fra Kiøb-Stæder, hvor nogen Doctor er, ere langt fraværende, kand formedelst nogle faa og probate Medicamenter curere sig selv : fornemmeligen Nordlands Indbyggere og de Reysende." en_US
dc.description.abstract Johann Gottfried Erichsen (1712 el. 1713 – 1768) var født i grevskapet Mansfeld i Brandenburg. Han var sønn av en bonde men ble med økonomisk stønad fra professor Johannes Juncker satt i skole i Halle, studerte deretter ved universitetet samme sted. I 1744 ble han huslege hos stiftamtmann grev Heinrich VI av Russ i Kristiansand stift. Hans nye arbeidsgiver sendte ham på nye studier i Frankrike samme år. Under dette oppholdet fulgte han bl.a. den franske arme under arvefølgestriden. I 1746 vendte han tilbake til Paris hvor han studerte medisin, dette år avla han den medisinske doktorgrad i Halle, dro videre derfra og avla eksamen (colloqvium) for det medisinske fakultet i København. I 1747 reiste han til Kristiania, og videre derfra til Bergen hvor han samme år ble utnevnt til bylege (stadsfysikus). I Bergen drev han en kort tid et sykehus, og hadde blant annet lov til å benytte forbryteres lik til å studere anatomi. Erichsen skal ha vært første lege som tok i bruk fødselstangen i Norge. Dette skal ha skjedd før eller rundt 1748. Fra 1750 ble legevirksomheten bedrevet av en vikar. I perioden 1651-54 hadde han bevilgning som apoteker i Stavanger, dette ble drevet av en stedfortreder (provisor). I 1755 fikk han bevilgning til å opprette et salpeterverk i Bergens og Trondhjems stifter, han grunnla i denne sammenhengen et aksjeselskap, og i 1756 fikk han samme privilegium ved Frederiksborg. Fra 1760 fikk han et verv i Danmark der han skulle bidra til oppdyrkingen av myrområder på Jylland. I 1761 solgte han stillingen som stadsfysikus i Bergen. Etter at oppdyrkingsforetagendet mislyktes fikk han i 1765 et kongelig stipend for å studere åkerbruk i England. I 1766 vendte han tilbake Danmark til arbeidet som reiselege for dronning Caroline Mathilde. Erichsen dro tilbake til Norge for å inspisere salpeterverkene sine i 1767. Her døde han i Skien november 1768. Erichsen skrev flere artikler og mindre avhandlinger innen medisin og salpeterutvinning. Denne avhandlingen: ” Kort medicinisk Underviisning[…]” utkom i Bergen i 1749. Den skal også finnes i en utgave med spesiell dedikasjon til amtmann Chr. À Møinichen. (Kilder: Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. B. 2. Kbh. 1925, Dansk biografisk Lexicon b. 4. Kbh. 1890.) (Dokumentasjon: Bjørn-Arvid Bagge) en_US
dc.language.iso dan en_US
dc.publisher Forfattet og bekostet af Johann Gottfried Erichsen. en_US
dc.subject.other Historie en_US
dc.subject.other Bergen en_US
dc.subject.other Medisin en_US
dc.subject.other Medisinsk historie en_US
dc.title Kort medicinisk Underviisning [...]. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account