Digitalt - UiB

Claus Fastings samling

Claus Fastings samling

 

Claus Fastings boksamling ble overtatt av Bergens museum i 1854. Da Bergens museum ble universitets-bibliotek, ble den overført hertil. Her står den i dag oppstilt i Spesialsamlingen, og er den eldste av en rekke eldre boksamlinger. Ved Fastings død utgjorde samlingen 590 bind til en verdi av 450 riksdaler. I dag teller den ca. 1300 bind. Overbibliotekar Bakken bestemte at legatmidlene, etter Fasting skulle gå til innkjøp av litteratur om utlendingers reiser i Norge, så en stor del av samlingen er i dag omkring dette emnet. I tillegg inneholder den bøker av naturvitenskapelige, filosofiske, skjønnlitterære og estetiske emner, sterkest representert med franske og tyske klassikere.

Recent Submissions