Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gå på 
  Unknown author (1941)
  Stensilert illegal avis 1941-1942. Avisen kom ut et par ganger i uken. Tosiders avis med frontnyheter og artikkelstoff. Den har tydeligvis mange nummer, for på en avis datert 24. oktober 1942 står det nr. 325, selv om dette ...
 • Giv akt 
  Hønsvald, Nils (1940)
  "Giv akt" begynte å utkomme i juli/august 1940. Det var redaktør Nils Hønsvald i "Sarpsborg Arbeiderblad" som startet utgivelsen. Han skrev stensilene i radaksjonslokalet, men stensileringen ble utført på en duplikator som ...
 • Solheim, Torolv (Vestlandske frihetsråd, 1944)
  Nynorsk illegal avis utgitt av det "Vestlandske frihetsråd" 1944-45. Redaktør var Torolv Solheim. "Vestlandske frihetsråd" utga også avisene "Meldingsbladet" og "Dagrenningen".
 • Johansen, Fredrik (Anonym, 1943)
  Den illegale avisen "Gjengangeren" kom i stand på initiativ av Fredrik Johansen, og ble utgitt fra 1943 til freden i 1945. Avisgruppen fikk økonomisk støtte fra Hjemmefrontens ledelse. Avisen utkom to ganger i uken, og ble ...
 • Gnisten 
  Jensen, Brynjulf; Bratholm, Anders; Sveum, Arvid (1944)
  Den illegale avisen "Gnisten" ble produsert mellom februar 1944 og juli 1944, da avisen gikk inn på grunn av politisk uenighet mellom redaktørene Brynjulv Jensen, Anders Bratholm og Arvid Sveum. To av redaktørene, Bratholm ...
 • Unknown author (2012-06-11)
  "Grini-posten" ble utgitt av "Dagens ekko", og ble i en periode i 1944 smuglet inn på Grini. Den utkom med 16 kjente nummer. Avisen utkom 8. mai 1945 på Grinis Trykkeri , og har senere vært organ for Griniklubben og Politiske ...
 • Unknown author (Anonym, 1941)
  Illegal avis utkommet i 1941. Avisgruppe og aktører er ukjente
 • Håndslag 
  Elster, Torolv; Johnsen, Eyvind; Brandt, Willy; Blix, Ragnvald (2012-06-26)
  Illegal avis utgitt 1941-1945, trykt. "Håndslag" var eit hefte i kvartformat, med krigsoversikter og annet aktuelt stoff om krigen. 65 nr kom ut av avisen med et opplag på opp mot 16.000.
 • Unknown author (1944)
  Den illegale avisen "Håndverkernytt" utkom i Oslo 1944-45. Den kom kun i noen få nummer. Avisen ble startet opp etter initiativ av "Presseledelsen".
 • Unknown author (2012-06-13)
  Ukjent avis. 1940-1944.
 • Molve, Christian Fredrik; Bakke, Arnulf; Soltvedt, Olav (2012-12-19)
  Journalist Christian Fredrik Molve var redaktør og sekretær ved Porsgrunn folkeskole, Eli Olsen trykte avisen. Lærer Olav Soltvedt og driftsassisten Arnulf Bakke var med på avisarbeidet og distribusjon. Avisen kom først ...
 • Bie, Bjørn; Bonnevie, Ola; Marstrander, Kai; Johansen, Willy; Hinsch, Johan H. (Anonym, 1942)
  Illegal avis eller løpeseddel utgitt i 1942. Utgitt av en gruppe som også ga ut den illegale avisen "Halv åtte". Gruppen besto av: Bjørn Bie, Ola Bonnevie, Kai Marstrander, Willy Johansen og Johan H. Hinsch.
 • Hvepsen 
  Unknown author (1940)
  Den illegale avisen "Hvepsen" kom ut fra desember 1940. Avisens innehold var kommentarer til aktuelle hendelser, viser og vitser. Den var et muntert innslag i en ellers trist tid. "Hvepsen" gikk inn på grunn av en intens ...
 • Bergsgård, Arne; Høeg, Ove Arbo (1942)
  "I krigstid" startet vinteren 1942/43 og utkom med 14-daglige stensilerte nummer frem til krigens slutt. Utgiverne var professor Arne Bergsgård og konservator Ove Arbo Høeg. Den første tiden skiftet avisen navn fra nummer ...
 • Brekke, Bård; Erikson, Harald (1940)
  "Illegal tidend" var en illegal avis som oppsto blant medisinerstudentene i Oslo. Avisen ble spredt på det medisinske fakultetet og gjennom posten til distriktsleger. Blant de medvirkende kjenner man navnet på to, Bård ...
 • Unknown author (1944)
  "Industrinytt" utkom med noen få nummer i 1944 og 1945. Avisen ble laget på oppfordring av "Presseledelsen". Avisens kjerneområde var Oslo.
 • Unknown author (Anonym, 1945)
  Illegal avis. Nasjonalbiblioteket har 3 eksemplarer fra 1945.
 • Unknown author (1944)
  Illegal Avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen ble produsert på oppfordring av Presseledelsen". Avisen kom kun i noen få nummer.
 • Innenriks 
  Brøgger, Niels Christian; Prahl, Lita; Hovdan, Alfhild (1941)
  I januar 1941 begynte Niels Christian Brøgger, Alfhild Hovdan og Lita Prahl å utgi en illegal avis. Avisens tittel variert, men "Innenriks" var det mest vanlige navnet. Avisens spesiale var å påpeke de nye nazistiske ...
 • Klaveness, Thorvald (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen "Innspurten" utkom på Sand i Nord-Odal fra juli 1944 til fredsslutningen 1945. Avisen var først maskinskrevet, men ble siden stensilert. Den kom i et opplag på 300 og med to nummer i uken. Nyhetene besto ...

Search DSpace


Browse

My Account