Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Anonym, 1941)
  Illegal avis utkommet i 1941. Avisgruppe og aktører er ukjente
 • Håndslag 
  Elster, Torolv; Johnsen, Eyvind; Brandt, Willy; Blix, Ragnvald (2012-06-26)
  Illegal avis utgitt 1941-1945, trykt. "Håndslag" var eit hefte i kvartformat, med krigsoversikter og annet aktuelt stoff om krigen. 65 nr kom ut av avisen med et opplag på opp mot 16.000.
 • Unknown author (1944)
  Den illegale avisen "Håndverkernytt" utkom i Oslo 1944-45. Den kom kun i noen få nummer. Avisen ble startet opp etter initiativ av "Presseledelsen".
 • Unknown author (2012-06-13)
  Ukjent avis. 1940-1944.
 • Molve, Christian Fredrik; Bakke, Arnulf; Soltvedt, Olav (2012-12-19)
  Journalist Christian Fredrik Molve var redaktør og sekretær ved Porsgrunn folkeskole, Eli Olsen trykte avisen. Lærer Olav Soltvedt og driftsassisten Arnulf Bakke var med på avisarbeidet og distribusjon. Avisen kom først ...
 • Bie, Bjørn; Bonnevie, Ola; Marstrander, Kai; Johansen, Willy; Hinsch, Johan H. (Anonym, 1942)
  Illegal avis eller løpeseddel utgitt i 1942. Utgitt av en gruppe som også ga ut den illegale avisen "Halv åtte". Gruppen besto av: Bjørn Bie, Ola Bonnevie, Kai Marstrander, Willy Johansen og Johan H. Hinsch.
 • Hvepsen 
  Unknown author (1940)
  Den illegale avisen "Hvepsen" kom ut fra desember 1940. Avisens innehold var kommentarer til aktuelle hendelser, viser og vitser. Den var et muntert innslag i en ellers trist tid. "Hvepsen" gikk inn på grunn av en intens ...
 • Bergsgård, Arne; Høeg, Ove Arbo (1942)
  "I krigstid" startet vinteren 1942/43 og utkom med 14-daglige stensilerte nummer frem til krigens slutt. Utgiverne var professor Arne Bergsgård og konservator Ove Arbo Høeg. Den første tiden skiftet avisen navn fra nummer ...
 • Brekke, Bård; Erikson, Harald (1940)
  "Illegal tidend" var en illegal avis som oppsto blant medisinerstudentene i Oslo. Avisen ble spredt på det medisinske fakultetet og gjennom posten til distriktsleger. Blant de medvirkende kjenner man navnet på to, Bård ...
 • Unknown author (1944)
  "Industrinytt" utkom med noen få nummer i 1944 og 1945. Avisen ble laget på oppfordring av "Presseledelsen". Avisens kjerneområde var Oslo.
 • Unknown author (Anonym, 1945)
  Illegal avis. Nasjonalbiblioteket har 3 eksemplarer fra 1945.
 • Unknown author (1944)
  Illegal Avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen ble produsert på oppfordring av Presseledelsen". Avisen kom kun i noen få nummer.
 • Innenriks 
  Brøgger, Niels Christian; Prahl, Lita; Hovdan, Alfhild (1941)
  I januar 1941 begynte Niels Christian Brøgger, Alfhild Hovdan og Lita Prahl å utgi en illegal avis. Avisens tittel variert, men "Innenriks" var det mest vanlige navnet. Avisens spesiale var å påpeke de nye nazistiske ...
 • Klaveness, Thorvald (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen "Innspurten" utkom på Sand i Nord-Odal fra juli 1944 til fredsslutningen 1945. Avisen var først maskinskrevet, men ble siden stensilert. Den kom i et opplag på 300 og med to nummer i uken. Nyhetene besto ...
 • Blauenfeldt, Henrik; Knutzen, Josef; Rygh, Herlov (Anonym, 1943)
  Den illegale avisen "Ja vi elsker" ble utgitt av medarbeidere som også var med å produsere "Alt for Norge". Gjennom sentrale aktører hadde man også tilknytning til "London-nytt" og "Fritt Norge". Avisen hadde et opplag på ...
 • Julehefte 
  Unknown author (Anonym, 1942)
  Julehefte utgitt 1942.
 • Jøssing 
  Unknown author (1942)
  Den Stavangerbaserte illgale avisen "Jøssing" utkom fra begynnelsen av 1942 til utgiverne ble arrestert sommeren 1942. Avisen hadde et nært samarbeid med "Stritt folk", "Frihet", og "Patrioten"
 • Gustavsen, Eivind (1945)
  Den illegale avisen "Jøssingtidende" ble utgitt av Eivind Gustavsen mellom 1941 og 1943.Avisen gikk inn da han ble arrestert i oktober 1943
 • Skarpeid, Anton; Sæther, Per (Anonym, 1943)
  Den illegale avisen "Jøssingen" ble utgitt i 1943-44. Avisens utgivere var Anton Skarpeid og Per Sæther. Avisens innhold var hovedsaklig radionyheter. Avisen var stensilert, og ble trykket i Fredrikstad meieri i et opplag ...
 • Hagen, Ingeborg Refling; Krogvig, Poppi; Reppen, Frithjof; Olsen, Rolf Thallaug; Coucheron, Sonja; Nielsen, Jacob Schive; Østby, Anna; Stampe, Hans; Holtermann, Ellen (1941)
  I juni 1941 startet forfatterinnen Ingeborg Refling Hagen avisen, "Send videre", senere på sommeren 1941 skiftet den navn til "Jøssingposten". Avisen inneholdt først og fremst holdningsskapende materiale. Trykkingen foregikk ...

Search DSpace


Browse

My Account