Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bergsgård, Arne; Høeg, Ove Arbo (1942)
  "I krigstid" startet vinteren 1942/43 og utkom med 14-daglige stensilerte nummer frem til krigens slutt. Utgiverne var professor Arne Bergsgård og konservator Ove Arbo Høeg. Den første tiden skiftet avisen navn fra nummer ...
 • Brekke, Bård; Erikson, Harald (1940)
  "Illegal tidend" var en illegal avis som oppsto blant medisinerstudentene i Oslo. Avisen ble spredt på det medisinske fakultetet og gjennom posten til distriktsleger. Blant de medvirkende kjenner man navnet på to, Bård ...
 • Unknown author (1944)
  "Industrinytt" utkom med noen få nummer i 1944 og 1945. Avisen ble laget på oppfordring av "Presseledelsen". Avisens kjerneområde var Oslo.
 • Unknown author (Anonym, 1945)
  Illegal avis. Nasjonalbiblioteket har 3 eksemplarer fra 1945.
 • Unknown author (1944)
  Illegal Avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen ble produsert på oppfordring av Presseledelsen". Avisen kom kun i noen få nummer.
 • Innenriks 
  Brøgger, Niels Christian; Prahl, Lita; Hovdan, Alfhild (1941)
  I januar 1941 begynte Niels Christian Brøgger, Alfhild Hovdan og Lita Prahl å utgi en illegal avis. Avisens tittel variert, men "Innenriks" var det mest vanlige navnet. Avisens spesiale var å påpeke de nye nazistiske ...
 • Klaveness, Thorvald (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen "Innspurten" utkom på Sand i Nord-Odal fra juli 1944 til fredsslutningen 1945. Avisen var først maskinskrevet, men ble siden stensilert. Den kom i et opplag på 300 og med to nummer i uken. Nyhetene besto ...
 • Blauenfeldt, Henrik; Knutzen, Josef; Rygh, Herlov (Anonym, 1943)
  Den illegale avisen "Ja vi elsker" ble utgitt av medarbeidere som også var med å produsere "Alt for Norge". Gjennom sentrale aktører hadde man også tilknytning til "London-nytt" og "Fritt Norge". Avisen hadde et opplag på ...
 • Julehefte 
  Unknown author (Anonym, 1942)
  Julehefte utgitt 1942.
 • Jøssing 
  Unknown author (1942)
  Den Stavangerbaserte illgale avisen "Jøssing" utkom fra begynnelsen av 1942 til utgiverne ble arrestert sommeren 1942. Avisen hadde et nært samarbeid med "Stritt folk", "Frihet", og "Patrioten"
 • Gustavsen, Eivind (1945)
  Den illegale avisen "Jøssingtidende" ble utgitt av Eivind Gustavsen mellom 1941 og 1943.Avisen gikk inn da han ble arrestert i oktober 1943
 • Skarpeid, Anton; Sæther, Per (Anonym, 1943)
  Den illegale avisen "Jøssingen" ble utgitt i 1943-44. Avisens utgivere var Anton Skarpeid og Per Sæther. Avisens innhold var hovedsaklig radionyheter. Avisen var stensilert, og ble trykket i Fredrikstad meieri i et opplag ...
 • Hagen, Ingeborg Refling; Krogvig, Poppi; Reppen, Frithjof; Olsen, Rolf Thallaug; Coucheron, Sonja; Nielsen, Jacob Schive; Østby, Anna; Stampe, Hans; Holtermann, Ellen (1941)
  I juni 1941 startet forfatterinnen Ingeborg Refling Hagen avisen, "Send videre", senere på sommeren 1941 skiftet den navn til "Jøssingposten". Avisen inneholdt først og fremst holdningsskapende materiale. Trykkingen foregikk ...
 • KGL Post 
  Unknown author (Anonym, 1942)
  Illgal avis. Nasjonalbiblioteket har utgaver frå 1942 og 1943.
 • Unknown author (1944)
  Den illegale avisen "Kirken i dag" ble startet av "Den midlertidige kirkeledelse" og spredte informasjon fra "Kirkefronten". Avisen ble produsert på Menighetsfakultetet og kom i et stensilert opplag på ca. 1000.
 • Lippe, Just (1941)
  Den illegale kommunistavisen "Kjennsgjerninger" ble utgitt i Oslo i 1941. Avisen ble laget hos Dagny og Osmund brønnum i Oslo. Redaktør var Just Lippe. Innholdet var i hovedsak fagforeningsstoff. Viggo Hansteen skal ha ...
 • Nansen, E. W. (Anonym, 1944)
  "Klokken 10" var en illegal avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen var en fortsettelse av "Middagsnytt", og redaktøren var E. W. Nansen
 • Unknown author (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen ”Kommunal-nytt” ble startet opp av de kommunale funksjonærer i Oslo, Asker og Bærum. Avisens bakgrunn var motstanden blant de kommunale funksjonærene mot Quislings forsøk på å nazifisere den kommunale ...
 • Unknown author (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen ”Kommunal-nytt” ble startet opp av de kommunale funksjonærer i Oslo, Asker og Bærum. Avisens bakgrunn var motstanden blant de kommunale funksjonærene mot Quislings forsøk på å nazifisere den kommunale ...
 • Munthe-Kaas; Nilson, Sparre (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen "Kongespeilet" var en fortsettelse av "Norge fritt" og utkom i Oslo i 1944. Avisen var stensilert og hadde et opplag på 1800 eksemplarer. Redaktører var Sparre Nilsson og en Munthe-Kaas. Avisen gikk inn ...

Search DSpace


Browse

My Account