Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Blauenfeldt, Henrik; Knutzen, Josef; Rygh, Herlov (Anonym, 1943)
  Den illegale avisen "Ja vi elsker" ble utgitt av medarbeidere som også var med å produsere "Alt for Norge". Gjennom sentrale aktører hadde man også tilknytning til "London-nytt" og "Fritt Norge". Avisen hadde et opplag på ...
 • Julehefte 
  Unknown author (Anonym, 1942)
  Julehefte utgitt 1942.
 • Jøssing 
  Unknown author (1942)
  Den Stavangerbaserte illgale avisen "Jøssing" utkom fra begynnelsen av 1942 til utgiverne ble arrestert sommeren 1942. Avisen hadde et nært samarbeid med "Stritt folk", "Frihet", og "Patrioten"
 • Gustavsen, Eivind (1945)
  Den illegale avisen "Jøssingtidende" ble utgitt av Eivind Gustavsen mellom 1941 og 1943.Avisen gikk inn da han ble arrestert i oktober 1943
 • Skarpeid, Anton; Sæther, Per (Anonym, 1943)
  Den illegale avisen "Jøssingen" ble utgitt i 1943-44. Avisens utgivere var Anton Skarpeid og Per Sæther. Avisens innhold var hovedsaklig radionyheter. Avisen var stensilert, og ble trykket i Fredrikstad meieri i et opplag ...
 • Hagen, Ingeborg Refling; Krogvig, Poppi; Reppen, Frithjof; Olsen, Rolf Thallaug; Coucheron, Sonja; Nielsen, Jacob Schive; Østby, Anna; Stampe, Hans; Holtermann, Ellen (1941)
  I juni 1941 startet forfatterinnen Ingeborg Refling Hagen avisen, "Send videre", senere på sommeren 1941 skiftet den navn til "Jøssingposten". Avisen inneholdt først og fremst holdningsskapende materiale. Trykkingen foregikk ...
 • KGL Post 
  Unknown author (Anonym, 1942)
  Illgal avis. Nasjonalbiblioteket har utgaver frå 1942 og 1943.
 • Unknown author (1944)
  Den illegale avisen "Kirken i dag" ble startet av "Den midlertidige kirkeledelse" og spredte informasjon fra "Kirkefronten". Avisen ble produsert på Menighetsfakultetet og kom i et stensilert opplag på ca. 1000.
 • Lippe, Just (1941)
  Den illegale kommunistavisen "Kjennsgjerninger" ble utgitt i Oslo i 1941. Avisen ble laget hos Dagny og Osmund brønnum i Oslo. Redaktør var Just Lippe. Innholdet var i hovedsak fagforeningsstoff. Viggo Hansteen skal ha ...
 • Nansen, E. W. (Anonym, 1944)
  "Klokken 10" var en illegal avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen var en fortsettelse av "Middagsnytt", og redaktøren var E. W. Nansen
 • Unknown author (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen ”Kommunal-nytt” ble startet opp av de kommunale funksjonærer i Oslo, Asker og Bærum. Avisens bakgrunn var motstanden blant de kommunale funksjonærene mot Quislings forsøk på å nazifisere den kommunale ...
 • Unknown author (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen ”Kommunal-nytt” ble startet opp av de kommunale funksjonærer i Oslo, Asker og Bærum. Avisens bakgrunn var motstanden blant de kommunale funksjonærene mot Quislings forsøk på å nazifisere den kommunale ...
 • Munthe-Kaas; Nilson, Sparre (Anonym, 1944)
  Den illegale avisen "Kongespeilet" var en fortsettelse av "Norge fritt" og utkom i Oslo i 1944. Avisen var stensilert og hadde et opplag på 1800 eksemplarer. Redaktører var Sparre Nilsson og en Munthe-Kaas. Avisen gikk inn ...
 • Ødegård, Finn; Høyvik, Inge; Skøien, Gudbrand (1941)
  En av dem som en tid huset Vi's duplikator - on gammel og gebrekkelig maksin som avisen aldri klarte å skrifte ut - var Finn Ødegård. Han var kommet fra Hønefoss hvor han var med på utgivelsen av "Kongsmannen" sammen med ...
 • Tomsen, Gunvald; Njaa, Tor; Seland, Gudmund; Eide, Ola; Seland Johannes, Johannes (1941)
  Illegal avis som kom ut aug-des 1941. Avisen ble stoppet fordi gruppa som lagde den også drev en illegal radiostasjon. Den illegale radiosenderen hadde gardbruker Gunvald Tomstad innstallert på gården sin, og han hadde ...
 • Unknown author (1943)
  Oslo, stensilert. 1943-1944. Innholdt ca. 8 sider tettskrivne sider med avisutdrag fra den internasjonale frie presse.
 • Mathisen, Jan Schielderup; Aall, Rolf; Sveum, Arvid; Bratholm, Anders (1944)
  Den illegale avisen "Krig og Fred" ble startet våren 1944 av personer som hadde hatt tilknytning til den nå nedlagte avisen "Gnisten". Redaksjonsmedlemmer var blant annet Jan Schielderup Mathiesen, Rolf Aall, Arvid Sveum ...
 • Unknown author (Anonym, 1943)
  ”Krigens gang” ble utgitt første gang 5. mars 1943 og drev sin virksomhet fram til fredsdagene 1945. Avisproduksjonen startet med en liten hjemmelaget duplikator, med et opplag på ca. 40, men den skulle snart bli en av de ...
 • Unknown author (1940)
  Ukjent illegal avis. Nasjonalbiblioteket har to utgaver frå 1940.
 • Unknown author (1941)
  En lengre serie med illegale trykksaker. Tittelen forekommer mellom 1940-1945. Det ser ut til at dette er en rekke forskjellige publikasjoner utgitt flere steder. Da det har vært uråd å skille de forskjellige utgivelsene ...

Search DSpace


Browse

My Account