Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (2012-08-22)
 • Bie, Bjørn; Bonnevie, Ola; Marstrander, Kai; Johansen, Willy; Hinsch., Johan H. (1941)
  "Mens vi venter" ble utgitt av samme gruppe som også utga "Halv åtte", "Liberty bell" og Hugin-Munin" I motsetning til "Halv åtte" inneholdt "Mens vi venter" også artikler og propagandastoff. Med i denne gruppen var Bjørn ...
 • Ukjent (2012-12-19)
  Boksamling fra 1942-1945
 • Namnlaus 
  Unknown author (2012-12-04)
  Illegal avis 1941-1942
 • Unknown author (2012-08-22)
 • Navneløs 
  Unknown author (2012-12-04)
 • Non stop 
  Unknown author (2012-08-22)
 • Aarø, Egil (Anonym, 1940)
  Våren 1940 ble det opprettet en større motstandsgruppe med forgreininger til bystyret i Bergen. Et av bystyremedlemmene Melankton Rasmussen reiste til London, fikk kontakt med regjeringen, og kapital med seg tilbake til ...
 • Norge 
  Unknown author (1941)
  "Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom mellom august/september 1941 siste kjente nummer kom 5. januar 1942. Avisen inneholdt avisstoff, paroler. Ugivere er ukjent.
 • Unknown author (1941)
  "Norge i dag" ble utgitt i Bergen, og utkom første gang 13. mars 1941. Kom med månedlige nummer frem til 13. oktober 1941. Men er usikker på om den siden fortsatte under ny tittel.Avisen er på 3-4 sider, og det er teknisk ...
 • Ask, Jens Sigvard; Johansen, Henry; Johansen, Randi; Brunvoll, Jonas (2012-08-30)
  "Norge Krigsnytt" kom ut i 1941, og inneholdt referat fra BBC-sendingene fra London. Nazistene oppdaga avisa og 40 personer vart arrestert i forbindelse med denne avisen (og avisen "Norge", den andre avisen denne gruppen ...
 • Ulriksen, Harald; Johansen, Harald; Andersen, Anker (2012-08-30)
  "Norge ute og hjemme" ble gitt ut i Sarpsborg av Harald Ulriksen sammen med Harald Johansen og Anker Andersen, fra september 1942. Avisen var først maskinskrevet med gjennomslag, etter januar 1944 ble den stensilert. Utkom ...
 • Vraalsen, Willy; Norberg, Jan; Bonnevie, Ola; Norgren, Knut; Walder, Arild; Berg, Claes; Grüner-Hegge, Jens; Stockinger, Ulf; Grüner-Hegge, Rolf; Trondsen, Fritz (1941)
  Den illegale avisen ”Norge vårt land” ble utgitt i Oslo 1941-42. Avisen ble startet opp av Arild Walder, Claes Berg og Jens Grüner-Hegge, senere kom også Ulf Stockinger og Rolf Grüner-Hegge med i redaksjonen. Trykkingen ...
 • Nøstdal, Viktor; Helle, Egil (Anonym, 1942)
  "Norges Demring" var en illegal avis utgitt i Bergen 1944. Avisen er en fortsettelse av: Ukenytt”. Fortsetter som "Navnløs avis", ”Mot seir” og Fram.
 • Pettersen, Rolf; Gustavsen, Arne; Karlsen, Henry (1942)
  Norges frihet ble utgitt av Det illegale faglige utvalget i Drammen. Det utkom i alt fem nummer. Det ble innstilt av tekniske grunner. Avisen ble spredt blant fagorganisert i Drammen og Buskerud. Ingen ble arrestert på ...
 • Unknown author (Anonym, 1941)
  Den illegale avisen "Norges stemme" ble utgitt mellom september og november 1941. Utgiver og utgivelsessted er ukjent
 • Nerheim, Konrad; Gjendemsjø, Lars; Rønnestad, Erling; Eidenblom, Aleksander; Skre, Ivar Hemming Rasmussen; Skre, Finn Rasmussen; Osland, Karl (1941)
  Lars Gjendemsjø, Konrad Nerheim og Erling Rønnestad som de første medlemmer begynte sommeren 1940 å utgi Norgesposten. Ivar Hemming Rasmussen Skre og Aleksander Eidenblom ble snart med i redaksjonen. Avisen kom ut i et ...
 • Larsen, Per Lorang (1941)
  "Norges budstikke" ble utgitt i Oslo i 1941. Utgiver var Per Lorang Larsen, og avisen gikk inn da han ble arrestert i september 1941.
 • Wyller, Trygve (1941)
  "Norsk front" var produsert av Trygve Wyller i 1941. Var ikke tenkt som en illegal avis. Utgitt i stort opplag i Stavanger og Oslo.
 • Unknown author (1944)
  "Norsk hird" var en "falsk" avis produsert av Hjemmefronten, men utgitt som om den var laget av en opposisjon innen hirden. Avisen kom ut i 1944-45.

Search DSpace


Browse

My Account