Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (2011)
  "Radioavisen" ble utgitt av samme gruppen som sto bak Bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Mange av medlemmene ble arrestert, og avisen gikk snart inn.
 • Radionytt 
  Norbø, Lars; Hilt, Christian; Rygh, Walter; Wold, Aksel; Wold, Kristian; Eilerth, Dagmar; Eilerth, Eindride; Flesje, Haakon (2012-12-14)
  Radio-nytt utkom i Oslo mellom 1941 og 1945. Avisen var en av de store radioavisene og ble utgitt av Norges kommunistiske parti. Christian Hilt var avisens første redaktør, han var tidligere også redaktør av Folkets røst, ...
 • Ukjente (2012-12-19)
  En innholdsrik nyhetsavis som utkom i 1943.
 • Schultz-Haudt, Per (2012-12-19)
  Det var distriktslege Rolf Schultz-Haudt som kom med ideen om å lage en illegal avis. Det første nummeret utkom senhøsten/våren 1941. Avisen utkom et par ganger i måneden. Avisen stoppet mest sannsynlig opp da Rolf sine ...
 • Taraldsen, Arne (2012-12-19)
  "Sabotøren" var en illegal avis som utkom med fire nummer fra januar 1945. Avisen inneholdt b.la. oppfordringer til sivil ulydighet og sabotasje. Heftene er rikt illustrert med både fotografier, samt humoristiske tegninger. ...
 • Ukjent (Ukjent, 2010)
  Utgivere og utgivelsessted til den illegale avisen "Samhold må til" er ukjent.
 • Hansen, Thomas (2012-12-14)
  Thomas Hansen i Hønefoss begynte å skrive ned nyhetene på skrivemaskin med gjennomslag. Hansen hadde en reiseradio han lyttet til, arkene delte han ut til nære venner. Avisen ble skrevet i Johansens Kafè i de nedlagte ...
 • Hagen, Ingeborg Refling; Krogvig, Poppi; Reppen, Frithjof; Olsen, Rolf Thallaug; Coucheron, Sonja; Nielsen, Jacob Schive; Østby, Anna; Stampe, Hans; Holtermann, Ellen (2009)
  Avisen var en forløper til "Jøssingposten.
 • Steen, Gunnar; Torp, Hjalmar; Meyer, Beate (2012-12-14)
  Etter at den illegale avisen Hjemmefronten ble stoppet etter at dens redaktør Mentz Schulerud var arrestert tok en del av denne avisens medarbeidere initiativ til å utgi en ny avis. Man ble også enige om å utgi en egen ...
 • Bennet, Francis (2012-12-14)
  Francis Bennet ga ut avisen "Siste nytt" i Trondheim. Avisen var maskinskrivet og var på ei side. Bennet samarbeidet med NTNU-studenter.
 • Anonsen, Carl; Koht, Ole David; Schulz, Carl; Willoch, Ebba; Børge, Gurli; Enger, Else; Espeland, Lisen (1944)
  Den illegale Oslo-avisen ”Siste runde” ble startet av Carl Anonsen, Ole David Koht og Carl Schulz. Avisen inneholdt nyheter og aktuelle artikler, og distribusjonsområdet var Oslos vestkant og Sentrum. Avisen ble trykket ...
 • Unknown author (2012-12-14)
  Ukjente utgivere. Nasjonalbiblioteket har en utgave fra april 1940.
 • Spartakus 
  Unknown author (2012-12-14)
  Ukjente utgivere og opplag. Nasjonalbiblioteket har en utgave fra september 1941.
 • Spion 
  Unknown author (2012-12-14)
  KRigstrykksamlingen har en utgave fra desember 1940. Det er tvilsomt om dette er en ekte illegal avis, da nazistene på dette tidspunkt allerede hadde begynt å utgi falske illegale aviser.
 • Unknown author (2012-12-14)
  Avisen var stensilert. Det heter innledningsvis at avisen er et organ for det kjempende unge Norge. Den inneholder omtale fra de norske militære styrker i utlandet.
 • Moen, Petter (2012-12-14)
  "SS-opposisjonen" var en illegal avis som utga seg for å være utgitt av en motstandsgruppe innen SS. Organisator bak dette prosjektet var sannsynligvis Petter Moen og gruppen bak "London-nytt".
 • Svarstad, Johan; Birketvedt, Erling (2012-12-14)
  "Statstjenestemannen" ble startet etter et initiativ fra Koordinasjonskomiteen (KK) og utgitt av et illegalt Statstjenestemanns-utvalg. og ble utgitt i fra jani 1944. Totalt ble det utgitt 23 nummer 1944 og 1945. Avisens ...
 • Olsen, Kåre; Lie, Sverre; Medahl, Trygve; Bowitz-Johansen, Ingvald; Koppang, Ola; Johansen, Harald J.; Molvig, Finn; Tvedt, Birger (2012-12-17)
  Den illegale avisen "Steil og hel" ble startet opp da radioapparatene ble beslaglagt. Kåre Olsen Grinseng og hans kone startet arbeidet, siden kom Trygve Medahl og Sverre Lie med. Lie og Medahl gikk raskt over i annet ...
 • Ukjent (2012-12-14)
  Første nummer av den illegale avisen "Student-nytt" ble utgitt i februar 1942. Avisen drev sin virksomhet frem til mai 1942. Man kjenner ikke navn på utgiverne.
 • Luihn, Hans J.; Finne, Henrik; Hellesen, Thorleif; Borgen, Johan; Eker, Reidar; Lunde, Henrik; Rossen, Stein; Sjåstad, Gustav; Waal, Nic; Waal, Wessel (2012-12-17)
  Hans J. Luihn tok initiativ til "Svart på hvitt" etter at han hadde vært med i "Avantgarden". Trykkeriet ble innstallert i kjelleren på den forlatte franske ambassaden. Avisen hadde en rekke personer knyttet til redaksjonen: ...

Search DSpace


Browse

My Account