Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ulriksen, Harald; Johansen, Harald; Andersen, Anker (2012-08-30)
  "Norge ute og hjemme" ble gitt ut i Sarpsborg av Harald Ulriksen sammen med Harald Johansen og Anker Andersen, fra september 1942. Avisen var først maskinskrevet med gjennomslag, etter januar 1944 ble den stensilert. Utkom ...
 • Vraalsen, Willy; Norberg, Jan; Bonnevie, Ola; Norgren, Knut; Walder, Arild; Berg, Claes; Grüner-Hegge, Jens; Stockinger, Ulf; Grüner-Hegge, Rolf; Trondsen, Fritz (1941)
  Den illegale avisen ”Norge vårt land” ble utgitt i Oslo 1941-42. Avisen ble startet opp av Arild Walder, Claes Berg og Jens Grüner-Hegge, senere kom også Ulf Stockinger og Rolf Grüner-Hegge med i redaksjonen. Trykkingen ...
 • Nøstdal, Viktor; Helle, Egil (Anonym, 1942)
  "Norges Demring" var en illegal avis utgitt i Bergen 1944. Avisen er en fortsettelse av: Ukenytt”. Fortsetter som "Navnløs avis", ”Mot seir” og Fram.
 • Pettersen, Rolf; Gustavsen, Arne; Karlsen, Henry (1942)
  Norges frihet ble utgitt av Det illegale faglige utvalget i Drammen. Det utkom i alt fem nummer. Det ble innstilt av tekniske grunner. Avisen ble spredt blant fagorganisert i Drammen og Buskerud. Ingen ble arrestert på ...
 • Unknown author (Anonym, 1941)
  Den illegale avisen "Norges stemme" ble utgitt mellom september og november 1941. Utgiver og utgivelsessted er ukjent
 • Nerheim, Konrad; Gjendemsjø, Lars; Rønnestad, Erling; Eidenblom, Aleksander; Skre, Ivar Hemming Rasmussen; Skre, Finn Rasmussen; Osland, Karl (1941)
  Lars Gjendemsjø, Konrad Nerheim og Erling Rønnestad som de første medlemmer begynte sommeren 1940 å utgi Norgesposten. Ivar Hemming Rasmussen Skre og Aleksander Eidenblom ble snart med i redaksjonen. Avisen kom ut i et ...
 • Larsen, Per Lorang (1941)
  "Norges budstikke" ble utgitt i Oslo i 1941. Utgiver var Per Lorang Larsen, og avisen gikk inn da han ble arrestert i september 1941.
 • Wyller, Trygve (1941)
  "Norsk front" var produsert av Trygve Wyller i 1941. Var ikke tenkt som en illegal avis. Utgitt i stort opplag i Stavanger og Oslo.
 • Unknown author (1944)
  "Norsk hird" var en "falsk" avis produsert av Hjemmefronten, men utgitt som om den var laget av en opposisjon innen hirden. Avisen kom ut i 1944-45.
 • Unknown author (2012-08-28)
  Samling av lyrikk fra 2. verdenskrig
 • Unknown author (1941)
  Utgivere og utgivelsessted for den illegale avisen "Norsk prisblad" er ukjent. Et nummer utgitt i 1943 er kjent.
 • Heli, Karsten; Høigård, Einar (1942)
  Den illegale avisen "Norsk skole" ble første gang utgitt av Karsten Heli og Einar Høigård i 1941. Den var beregnet på lærerne. Senere ble den slått sammen med en annen "læreravis": "Våre skoler og høyskoler". Til tross for ...
 • Boysen, Carsten; Schreiner, Erling; Oppedal, Mons; Fjerdingstad, Einar; Brofoss, Erik; Elster, Torolf; Sekkelsten, Oda (1941)
  ”Norsk tidend” ble startet som et supplement til ”Fri fagbevegelse” i 1941, og skulle inneholde internasjonale nyheter. Avisen ble distribuert både i Oslo og andre steder i landet. Avisen ble rammet av arrestasjoner både ...
 • Vogt, Johan; Hauge, Yngvar; Hauge, Lolla; Oppedal, Siri Five (Anonym, 1943)
  Norsk tidsskrift for Hjemmefronten ble trykt og utgitt av London-radio. Det utkom månedlig fra juni til november 1943.
 • Unknown author (Anonym, 1942)
  Avisen som var stensilert på to sider, inneholdt krigsnyheter for en uke om gangen og krigskronikker. Siste kjente nummer er fra oktober 1942. Avisen sluttet muligens på grunn av nye straffeordninger i november 1942.
 • Biem, Alf; Gauslaa, Arne; Strøm, Brynhild; Slaattelid, Ørnulf; Pettersen, Arne (Norges Kommunistiske Parti, 1945)
  ”Norsk ungdom” ble utgitt av NKP i 1942. Redaktør var Alf Biem. Andre medarbeidere var Arne Gauslaa, Brynhild Strøm, Ørnulf Slaattelid og Arne Pettersen. Avisen ble først trykket i Bergen, siden i Oslo. I Oslo ble avisen ...
 • Brendsdal, Ingvald; Eriksen, Odd; Troye, Ågot; Haukaas, Adolf W; Strand, Olav; Soltvedt, Olav; Soltvedt, Sigrid; Kirkebø, Gunnar (1945)
  ”Norsk vilje” ble startet i mai/juni 1942 av Ingvald Brendsdal, Ågot Johanne Troye og Adolf W. Haukaas. Et samarbeid med Hjemmefronten ble startet opp, og etter et opphold kom den ut med undertittelen ”Organ for Hjemmefronten”. ...
 • Unknown author (2012-08-30)
  Diktsamling
 • Nyheter 
  Unknown author (2012-12-13)
  Avisen utkom fra sommeren 1942. Varierte mye med titler og hoder.
 • Ukjent (2012-12-13)

Search DSpace


Browse

My Account