Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Browsing Nasjonalbiblioteket by Title

Sort by: Order: Results:

 • Moen, Petter (2012-12-14)
  "SS-opposisjonen" var en illegal avis som utga seg for å være utgitt av en motstandsgruppe innen SS. Organisator bak dette prosjektet var sannsynligvis Petter Moen og gruppen bak "London-nytt".
 • Svarstad, Johan; Birketvedt, Erling (2012-12-14)
  "Statstjenestemannen" ble startet etter et initiativ fra Koordinasjonskomiteen (KK) og utgitt av et illegalt Statstjenestemanns-utvalg. og ble utgitt i fra jani 1944. Totalt ble det utgitt 23 nummer 1944 og 1945. Avisens ...
 • Olsen, Kåre; Lie, Sverre; Medahl, Trygve; Bowitz-Johansen, Ingvald; Koppang, Ola; Johansen, Harald J.; Molvig, Finn; Tvedt, Birger (2012-12-17)
  Den illegale avisen "Steil og hel" ble startet opp da radioapparatene ble beslaglagt. Kåre Olsen Grinseng og hans kone startet arbeidet, siden kom Trygve Medahl og Sverre Lie med. Lie og Medahl gikk raskt over i annet ...
 • Ukjent (2012-12-14)
  Første nummer av den illegale avisen "Student-nytt" ble utgitt i februar 1942. Avisen drev sin virksomhet frem til mai 1942. Man kjenner ikke navn på utgiverne.
 • Luihn, Hans J.; Finne, Henrik; Hellesen, Thorleif; Borgen, Johan; Eker, Reidar; Lunde, Henrik; Rossen, Stein; Sjåstad, Gustav; Waal, Nic; Waal, Wessel (2012-12-17)
  Hans J. Luihn tok initiativ til "Svart på hvitt" etter at han hadde vært med i "Avantgarden". Trykkeriet ble innstallert i kjelleren på den forlatte franske ambassaden. Avisen hadde en rekke personer knyttet til redaksjonen: ...
 • Unknown author (2012-12-17)
  "Tidens tanker" ble utgitt mellom februar og mai 1945. Avisen var 6-8 sider, og inneholdt artikkelstoff.
 • Unknown author (2012-12-17)
 • Unknown author (2012-12-17)
  Avisen var stensilert og innholdt radionytt og artikler.
 • Underveis 
  Unknown author (2012-12-17)
  Ukjent utgivelsessted- og personer
 • Tiller, Odd; Kokkin, Marianne (2012-12-17)
  Ukentlig avis. Redaktør var Odd Tiller og Marianne Kokkin var redaktør. Kjell Grude Kviberg var trykkerileder. I tillegg til Tiller og M. Kokkin dreiv også Sverre Kokkin, Ludvig Hansen og Rasmus Ringdal med distribusjon. ...
 • Unknown author (1944)
  "Utenrikskronikken" var del av den illegale avisen "Kronikken", for ytterligere opplysninger se denne.
 • Utposten 
  Unknown author (2012-12-17)
 • V-posten 
  Krag, Hans; Klausen, Johan; Amundsen, Finn (Anonym, 2010)
 • Lindtvedt, Thorleif (2012-12-17)
  V-posten ble startet av Thorleif Lindtvedt , umiddelbart etter at radioapparatene vart beslaglagt. Nyhetene tok han inn på en batterimottaker som var stjålet på et tysk lager. Avisen ble spredt i Molde og Bolsøy, og utkom ...
 • Vardevakt 
  Unknown author (2012-12-17)
  Avisen kom ut en gang i måneden. Da radioapparatene vart inndradd, vart avisen innstilt.
 • Hagen, Arne Ingolf; Kristensen, Thomas; Wågbø, [?]; Krogen, [?]; Børnich, Alf (2012-12-18)
  "Vårt land" ble utgitt fra høsten 1943. Arne Ingolf Hagen fra Norsk bygningsarbeiderforbund og sporveiskonduktør Thomas Kristensen startet utgivelsen. Avisen hadde flere medarbeidere fra sporveismiljøet, bussjåførene Wågbø ...
 • Vårt syn 
  Ukjent (2012-12-18)
  Ukjente utgivere- og sted.
 • VI H VII 
  Unknown author (2012-12-17)
  Ukjent
 • Martol, Christian; Gravdahl, Erik; Alexandersen, Arne; Martol, Sidsel; Haabeth, Ingeborg; Gulbrandsen, Erling; Halvorsen, Asbjørn (2012-12-18)
  Den illegale avisen "Whispering times" startet opp etter at radioene ble inndratt i september 1941. Initiativtagere var Christian Martol og Erik Gravdahl. Etter kort tid ble Arne Alexandersen med i arbeidet. Andre medarbeidere ...
 • Alexandersen, Arne; Middethon, Aksel; Hoel, Sigurd; Waal, Nic; Hovdan, Alfhild; Qvist, Hans Christian (2012-12-18)
  Landsutgaven av den populære illegale avisen "Whispering times" utkom første gang i januar 1942. Opplaget varierte mellom 500 og 2000 eksemplarer. Medvirkende var bl.a, Arne Alexandersen og Aksel Middelthon. Leverandører ...

Search DSpace


Browse

My Account