Digitalt - UiB

Browsing Nasjonalbiblioteket by Issue Date

Browsing Nasjonalbiblioteket by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Heggen, Marit; Bonnevie-Svendsen, Conrad; Bratsberg, Erik; Malm, Erling; Malm, Ole-Jacob; Larssen, Randi; Schulz, Jens; Krogh-Johanssen, Arne; Brattelid, Randi; Gjelsvik, Tore; Halvorsen, Asbjørn; Hansen, Gunnar; Jansen, Jan; Gerhardsen, Einar; Larssen, Olav; Christensen, Chr. A. R.; Evensmo, Sigurd; Solumsmoen, Olaf (1940)
  "Bulletinen" utkom 1940-45. Avisen var til å begynne med organisert av R-gruppen, en forløper til Hjemmefrontens ledelse. Avisen ble organisert av Einar Gerhardsen, og mange av avisens bidragsytere og produsenter ble senere ...
 • Giv akt 
  Hønsvald, Nils (1940)
  "Giv akt" begynte å utkomme i juli/august 1940. Det var redaktør Nils Hønsvald i "Sarpsborg Arbeiderblad" som startet utgivelsen. Han skrev stensilene i radaksjonslokalet, men stensileringen ble utført på en duplikator som ...
 • Hvepsen 
  Unknown author (1940)
  Den illegale avisen "Hvepsen" kom ut fra desember 1940. Avisens innehold var kommentarer til aktuelle hendelser, viser og vitser. Den var et muntert innslag i en ellers trist tid. "Hvepsen" gikk inn på grunn av en intens ...
 • Frihet 
  Andersen, Ragnar (1940)
  "Frihet" var navnet på flere aviser utgitt i krigsårene. Den avisen som omtales her ble utgitt av Arbeidernes ungdomsfylking i 1940, og fortsatte deretter under tittelen "Folkeviljen". Avisen inneholdt vanlig avisstoff, ...
 • Larre, Erik Sture (Anonym, 1940)
  "Fritt land" ble utgitt fra høsten 1940. Avisen var knyttet til Gamlebyen a.u.l. Avisen ble produsert på hytter i Enebakk-området. Erik Sture Larre var avisens redaktør. Det ble produsert åtte nummer av avisen, og på det ...
 • Heldal, Nils; Olsen, Hegland; Arentz, Erik (1940)
  "Budstikken" ble utgitt 1941-43. Arbeidet med avisen ble ledet av disponent Nils Heldal. Da flere av avisens bidragsytere måtte rømme på grunn av annet illegalt arbeid, ble avisen innstilt i mars 1943.Det ser ut til at ...
 • Unknown author (1940)
  Ukjent illegal avis. Nasjonalbiblioteket har to utgaver frå 1940.
 • Brekke, Bård; Erikson, Harald (1940)
  "Illegal tidend" var en illegal avis som oppsto blant medisinerstudentene i Oslo. Avisen ble spredt på det medisinske fakultetet og gjennom posten til distriktsleger. Blant de medvirkende kjenner man navnet på to, Bård ...
 • Budstikka 
  Ukjent (1940)
  I motsetning til svært mange andre illegale aviser som hovedsaklig formidlet utenlandske nyheter, var det norske nyhetsstoffet her vesentlig. Utkom et par ganger i uken. Siste kjente nr. er 1942:38, som utkom 23. august 1942
 • Unknown author (1940)
  Avis utgitt i Bergen 1940-45. Avisens innhold var Norgesnytt og paroler. Avisen var maskinskrevet.
 • Aarø, Egil (Anonym, 1940)
  Våren 1940 ble det opprettet en større motstandsgruppe med forgreininger til bystyret i Bergen. Et av bystyremedlemmene Melankton Rasmussen reiste til London, fikk kontakt med regjeringen, og kapital med seg tilbake til ...
 • Schultz, Jens (Jens Schulz, 1940-11)
  Det første nummeret kom ut 7. nov 1940, og det siste 28. nov samme år. Jens Schulz var sterkt opptatt med å hjelpe motstandsfolk som satt arrestert i fengselet på Nr. 19 i Oslo (før opprettelsen av Grini). Schulz hadde ...
 • Ødegård, Finn; Høyvik, Inge; Skøien, Gudbrand (1941)
  En av dem som en tid huset Vi's duplikator - on gammel og gebrekkelig maksin som avisen aldri klarte å skrifte ut - var Finn Ødegård. Han var kommet fra Hønefoss hvor han var med på utgivelsen av "Kongsmannen" sammen med ...
 • Unknown author (1941)
  Informasjon fra reiseradio, annenhver setning skriven ned. Kom ut en gang i uken. Papir fikk de av Jens Lyche i Munkedamsveien i Oslo. Ble trykket om aftenen i firmaet F. Lühnenschless i Øvre Voldgt. i Oslo. Distribusjonen ...
 • Wichstrøm, Adolf (1941)
  Adolf Wichstrøm var student, men hadde tatt arbeid som lærer på Jevnaker da krigen brøt ut. Her ga han tidleg ut, muligens allerede i slutten av 1940, avisen "Det frie ord". Våren 1941 reiste han tilbake til Oslo. Da pakket ...
 • Friheten 
  Møller, Kai; Pettersen, Rolf; Korsmo, Oskar; Sørensen, Jens; Ellinger, August; Stenbeck, Leif; Oddgård, Hans; Hilt, Christian; Heiestad, Erling; Norbø, Lars; Haugen, Adalstein; Gustavsen, Arne; Pettersen, Finn; Bakke, Thorstein; Selnes, Kåre; Kvale, Jul; Sommerstad, Otto (Norges kommunistiske parti, 1941)
  Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". ...
 • Unknown author (1941)
  "Norge i dag" ble utgitt i Bergen, og utkom første gang 13. mars 1941. Kom med månedlige nummer frem til 13. oktober 1941. Men er usikker på om den siden fortsatte under ny tittel.Avisen er på 3-4 sider, og det er teknisk ...
 • Weiby, Helge; Riisa, Sigurd; Riisa, Bjarne; Jacobsen, Ellen; Larsson, Sverre; Falck-Halvorsen, Kolbjørn; Dsenelsky, Moritz Wulf; Simonsen, Arne Lyng; Danielsen, Åge; Jacobsen, Willy; Berg, Sverre; Svarstad, John; Lystad, Solveig; Hermansen (Beenfeldt), Erling; Pløen, Arne; Weiby, Helge; Riisa, Sigurd; Riisa, Bjarne; Jacobsen, Ellen (1941)
  "London-nytt" [I] (1941-42) ble startet opp etter at nazistene inndro radio-apparatene høsten 1941. Initiativtakere var Helge Weiby og brødrene Sigurd og Bjarne Riisa. Første nummer utkom i et par hundrede eksemplarer 15. ...
 • Unknown author (1941)
  Utgivere og utgivelsessted for den illegale avisen "Norsk prisblad" er ukjent. Et nummer utgitt i 1943 er kjent.
 • Unknown author (1941)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account