Digitalt - UiB

Holberg-samlingen

Holberg-samlingen

 

Holberg-samlingen kom i stand etter at de to bergenske boksamlerne: forfatteren og redaktøren Johan Nordahl-Olsen og bankfullmektig O.J. Larsen skjenket sine samlinger av Holbergiana til Bergens Museum i 1907. Disse to samlingene utgjør grunnstammen i Holberg-samlingen som består av Holbergs egne skrifter, samt diverse dokumenter om Holberg: bøker, småtrykk, brev, tegninger, fotografier, illustrasjoner og avisutklipp.

Recent Submissions