Digitalt - UiB

Fri Fagbevegelse

Show simple item record

dc.contributor.author Lie, Per
dc.contributor.author Gerhardsen, Einar
dc.contributor.author Evensen, Lars
dc.contributor.author Sørli, Eva
dc.contributor.author Mortensen, Sigurd
dc.contributor.author Søiland, Peder
dc.contributor.author Lund, Hans G.
dc.contributor.author Karlsen, Thorvald
dc.contributor.author Larsen, Egil
dc.contributor.author Wahlen, Henry
dc.contributor.author Torp, Jens
dc.contributor.author Jensen, Viktor
dc.contributor.author Halvorsen, Oddvar
dc.contributor.author Skar, Alfred
dc.contributor.author Sandbo, Adolf
dc.contributor.author Scheflo, Inge
dc.contributor.author Haugen, Kåre
dc.contributor.author Halvorsen, Oddvar
dc.contributor.author Skar, Alfred
dc.date.accessioned 2012-06-04T08:08:54Z
dc.date.available 2012-06-04T08:08:54Z
dc.date.issued 1941
dc.identifier.uri http://digital-ub.uib.no/1956.2/3123
dc.identifier.uri https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/3123
dc.description Illegal avis utgitt fra 1941-1945 en_US
dc.description.abstract "Fri fagbevegelse" ble utgitt fra 4. januar 1941. Avisen var utgitt av sentrale fagforenings- og AUF-medlemmer. Den fikk en viktig rolle som oppinionsdanner mot nazistiske forsøk på å overta fagbevegelsen. I januar 1942 ble flere av avisens sentrale utgivere, deriblant Kåre Haugen og Per Lie arrestert. Avisen ble først trykket på kontoret til Oslo transportarbeiderforening, av Per Lie(?). Etter arrestasjonene i 1942 ble trykkingen flyttet til Oslo sporveisbetjenings kontor. Her var det Alf Ottesen som hadde ansvaret. Derfra ble trykkingen flyttet til Kopi avskrivingskontor hvor Eva Sørli ledet arbeidet. Siden ble trykkingen flyttet rundt og avisen trykket en rekke forskjellige steder. Til sist havnet avistrykkingen i Veterinærhøyskolens kjeller hvor det var Jens Torp som var ansvarlig. Avisens første redaktører var Per Lie og Kåre Haugen, da disse ble arrestert overtok Oddvar Halvorsen redaktøransvaret til han måtte flykte til Sverige høsten 1943. Halvorsen ble da avløst av Alfred Skar som i februar 1944 måtte rømme landet. På samme tid ble en rekke motstandsfolk knyttet til "Fri fagbevegelse" arrestert. Blant disse var avisens hoveddistributør Adolf Sandbo. Redaktøransvaret ble nå overtatt av fagforeningsveteranen Gunnar Ousland. "Fri fagbevegelse" var hardt rammet av forskjellige opprullinger og arrestasjonsbølger nazistene satte i gang. 122 aktivister knyttet til avisen ble arrestert og 19 mistet livet i forbindelse med denne virksomheten. Tross dette fortsatte avisen sin virksomhet hele krigen igjennom. en_US
dc.publisher Arbeidernes faglige landsorganisasjon i Norge en_US
dc.subject.other 2. Verdenskrig en_US
dc.subject.other Norge en_US
dc.subject.other Illegalt arbeid en_US
dc.subject.other Illegal presse en_US
dc.subject.other Illegal virksomhet en_US
dc.subject.other Illegale aviser en_US
dc.subject.other Motstand en_US
dc.subject.other Oslo en_US
dc.subject.other Drammen en_US
dc.title Fri Fagbevegelse en_US
dc.type Others en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account